18 June 2007

Tajemství Pergamenu

by Matt Rubinstein at 11:01 am

TajemPerg.jpgThose Czechs may well be the world’s fastest translators. Barely a week after the Australian launch, Jota has produced the local edition of A Little Rain on Thursday—appealingly, the publication date was last Thursday. It’s now called Tajemství Pergamenu, which near as I can tell means something like “The Secret of the Vellum”, though I might have got the inflections all wrong there. That’s the weird old alphabet surrounding the praying skeleton, and what looks like gaffer tape holding the whole thing together—a fitting innovation, I think.

I can’t wait for my copies to arrive. I’m sure you can pick one up for somewhat less than the RRP of 288 koruny (cheap!). If you want to know more, read on.

V jádru tohoto znepokojujícího napínavého románu a literárního milostného příběhu leží prastarý rukopis, psaný v jakémsi zapomenutém jazyce.

Překladatel a jazykový expert Jack narazí v kryptě starého kamenného kostela v Sydney na ukrytý rukopis. Ten je psán tajemným písmem, obsahuje podivné ilustrace, a cosi v něm naznačuje jakási velká tajemství. Beth, dívka, se kterou Jack chodí, věří, že tento rukopis obsahuje odpovědi na otázky ohledně jejího mrtvého otce. Jack má ale podezření, že rukopis skrývá něco mnohem většího. Je to snad něčí žertík, nějaký tajný kód – nebo je to nějaký zapomenutý jazyk? Jak je vlastně starý? Co vlastně skrývá? A co leží za jeho schopností přivlastnit si ty, kteří ho najdou?

Jack se pouští do horečnatého pátrání, aby svému objevu porozuměl – nápovědu hledá v kryptologii a soudním lékařství, u překladatelů a filosofů, záchranářů a knihovníků, křižáckých rytířů i bláznivých mnichů. Každá nová odbočka v tomto labyrintu ho ale jen odvádí dál od pravdy. Co vlastně hledá? Jackova posedlost začne ohrožovat všechno, čeho si až dosud nejvíc považoval.

I don’t know much about Jota, but they also publish my Text stablemate Kate Holden, and have reportedly made a great success of her memoir In My Skin over there. Kate’s name in Czech is Kate Holdenová, and I drove a Holden Nova for a few years in the 1990s, but I don’t know how they knew that.

Also, the Nova was called Vikram.

One Response to “Tajemství Pergamenu”

  1. Di Says:

    Hey Matt, you’ll have to make sure Sarah and Mikail (sp?) get hold of the czech version and read it. Have you bought a new bookcase to put all your books on?

Leave a Reply